[Následující období - 2004/2.Q]

Komentované události - 2004/1.Q

31.3.2004 - Výroční členská schůze naší 246. Základní kynologické organizace
    Dnes se konala v naší klubovně výroční členská schůze 246. ZKO, jejímž je Mirek členem od srpna 2002. Pro méně zasvěcené: rozdíl mezi členskou schůzí normální a výroční spočívá, kromě jiného, především v tom, že při výroční schůzi se volí Výbor. Ten v průběhu celého následujícího období, až do dalších voleb, řídí a ovlivňuje podstatným způsobem chod celé organizace. Zvlášť bouřlivé a pikantní bývají výroční schůze v organizacích, kde proti sobě bojují různé zájmové skupiny, protože to je jedna z mála legitimních možností, jak začít prosazovat své představy o směrování a chodu dané organizace a nezřídka také i své osobní zájmy, výhody a požitky - to o naší ZKO platí bezezbytku.
    Schůze začala v 19:00, ze 70 členů naší ZKO s právem volebním se dostavilo 60 členů (86%). Počet přítomných (asi jen 6 členů bez známých důvodů nepřišlo) dával tušit, že si všichni uvědomují vážnost celé situace. Po velice bouřlivém průběhu schůze došlo k hlasování. Něco okolo 23:30 přednesl Mirek z pověření volební komise výsledky voleb. Demokraticky bylo rozhodnuto, že kandidáti vzešlí povětšinou z minulého Výboru byli zvoleni převážnou většinou voličů. Doufejme, že nově zvolený výbor využije šance a důvěry, které my byly dány, a na našem cvičáku a v naší ZKO zavede konečně pořádek a do dění v naší ZKO vnese řád. Doufejme, že se členové ZKO budou moci konečně věnovat kynologii, kvůli čemuž většina z nich do ZKO vstoupila, a nebudou muset pořád řešit nějaké spory, naschvály, zákulisní pletky, ... . Snad se blýská na lepší časy.  zpět

20.3.2004 - Vítání jara s hovawarty - hrad Točník
    Je to paráda - majitelé hovíků, kteří chtějí se svými miláčky něco podnikat, mohli letos přivítat jaro na dvou akcích, resp. na dvou různých místech: v okolí vesničky Jaroměřice u Jevíčka a na hradu Točník. S ohledem na naše bydliště jsme dali přednost druhé akci (ve vzdálenosti 60 km), kterou organizoval pan Viktor Ter-Akopow, jinak majitel černého hovawarta Azorba Sideric Miks. Sraz byl v 9:30 hod. na parkovišti pod hradem Točník, zajištěn měl být oběd a prohlídka hradu se psy.
    Když jsme se ráno začali připravovat k odjezdu na akci, zatáhla se obloha nad Prahou těžkými černými mraky a začalo pršet, takže nás napadla i zbabělá myšlenka, že nepojedeme - ale bylo to jen vteřinové zaváhání. Za hustého deště jsme se "nalodili" do auta a vyrazili jsme vítat jaro s hovawarty. Naše statečnost a rozhodnost byla odměněna, protože poblíž Berouna ustal déšť a o několik kilometrů dál se dokonce nesměle snažilo vyklubat přes mraky sluníčko.
    Když jsme s menším zpožděním přijeli na místo srazu, bylo zde již plno hovawartů. Okolo 9:45 jsme všichni vyrazili cestou k hradu. Protože jsme přijeli později, netušili jsme, že nás, před vlastní prohlídkou hradu, čeká ještě malý pěší výlet po okolí. Odbočku k hradu jsme totiž všichni minuli a zamířili asi na 5 km okružní trasu, která se ve svém závěru stočila zpět k hradu Točník. Byla to velice příjemná procházka, všichni psi se pohybovali, s výjimkou několika krátkých úseků, navolno. Samci si klasicky v pár případech chtěli vysvětlovat, kdo je větší šéf, ale k žádnému většímu incidentu nedošlo.
    Asi v půli cesty jsme se pokusili o skupinové foto přítomných hovíků, ale ne všechny se podařilo naaranžovat a zachytit na fotce. Po chvíli jsme přešli na jinou turistickou trasu a zamířili zpět k Točníku, kam jsme došli něco po 12-té hodině. Prohlídka hradu nebyla organizována jako skupinová, ale bylo na každém, zda hrad navštíví, či nikoli.     Po skončení prohlídky se někteří rozloučili a odjeli domů, větší část účastníků se však přemístila něco před 2-hou hodinou na oběd do obce Žebrák do místní restaurace. Tady se všichni jednak nasytili a jednak si zase vyměnili něco zkušeností a novinek o hovawartech. Poobědové posezení a povídání trvalo asi do 15:00, kdy odcházeli poslední účastníci akce. 
     Vítání jara se zúčastnilo 25 hovawartů: Azorba Sideric Miks, Iorga Královské zátiší, Lexus Královské zátiší, Ainy Komornická, Ivanhoe Royal Safe, Lady Královské zátiší, Adaly Biely démon, All-Brii Sideric Miks, Ambra z Brdské samoty, Adélka Sideric Miks, Cindy Logo Hastar, Anabie Šédedab, Bastián v Jezerech, Kondor Plavý vítr, Bruck Šlovický vrch, Bára Horské sedlo, Cita Jihočeský vítr, Persea Gasko Prim, Erzu Šlovický vrch, Ecos Šlovický vrch, Ervik Šlovický vrch, Cody Gold Premio, Cirié Šlovický vrch, Clér Ajkaro, Cissy Logo Hastar, dále irský setr a švýcarský bílý ovčák. Myslíme si, že se akce vydařila a že si pan Viktor Ter-Akopow za zorganizování této akce zaslouží uznání.  zpět 

28.2.2004 - Ivy byl navštívit své potomky a jejich mámu
    Nic neočekávaného nám nezkřížilo domluvený plán, takže jsme se mohli dnes vypravit ještě jednou za štěňaty a jejich mámou Barborkou. Protože první štěně mělo opustit své rodiště už dnes v 10h ráno, museli jsme si přivstat, stejně tak i náš mladší syn, který jel s námi. Z domova jsme vyjížděli o něco později, než jsme původně chtěli, ale díky relativně příznivému počasí jsme byli na místě včas. Tady už opravdu čekali budoucí majitelé fenečky Aireen, která měla první "odejít z domova".
    Po přivítání a seznámení jsme se všichni vypravili za štěňaty, která byla do té doby zavřena ve své porodní a obývací místnosti ve sklepě. Když jsme se přiblížili ke dveřím místnosti, bylo jasné, že se od poslední naší návštěvy hodně změnilo - za dveřmi se už neozývalo nesmělé štěkání a kníkání, ale podle našeho sluchu tam řádila tlupa loupežníků. Stačilo jen zmáčknou kliku a pootevřít a štěňata sama rozrazila dveře a všechna se nezdržitelně valila ven (viz foto). Hned se začala věnovat přítomným lidem - okusovala jim nohavice kalhot, tahala jim za tkaničky bot, nepohrdla ani nastaveným prstíkem. Všude jich bylo plno a byla hrozně roztomilá. Poté jsme je vyvedli ven na sníh.
    Byli jsme zvědavi, jak na štěňata bude reagovat Ivy, protože při naší první návštěvě se s nimi nedostal do styku. Ivy si je očichal a tím to pro něj skončilo - dojemné scény, že otec poznal své děti a že to bude dávat nějak něžně najevo, se nekonaly. Na druhé straně byl ke svým potomkům shovívavý - když ho nějaké štěně příliš dlouho očichávalo a pořád se okolo něj motalo, či ho dokonce hryzalo do tlapy či ocasu, tak jenom přiblížil svou tlamu k tlamičce malého nezbedy a ten hned pochopil, že by si měl zase hledat nějakou jinou zábavu.
    Protože majitelé fenečky Aireen se už chystali k odjezdu, chtěli jsme udělat "fotky na památku". Když jsme sledovali aktivitu štěňat, zavrhli jsme naivní nápad udělat jedno společné rodinné foto - všechna štěňata pohromadě se svými rodiči. Zkoušeli jsme tedy aranžovat alespoň fotky jednotlivých štěňat se svými rodiči. Ale i to byl takřka nadlidský úkol. Štěňata si o tom všem myslela své a fotografování různě sabotovala - odcházela, točila se zády, nedívala se do objektivu. Výjimkou byl pejsek Andy, jehož budoucí majitelé se mezitím dostavili, aby si ho také dnes odvezli domů. Andy vzorně pózoval a my doufáme, že to byl projev jeho talentu pro budoucí účasti na výstavách (jeho otec - Ivy - se pózovacím talentem moc chlubit nemůže).   zpět

1.2.2004 - Uvolnění webové databáze "Hovawarti-dBanka" pro veřejnost
    Už jsme se zmínili dříve na těchto stránkách, že na uvolnění našich webových stránek pro veřejnost měly pozitivní vliv vánoční svátky, které přinesly větší množství volného času i na koníčky. V té době také Mirek začal s tvorbou webové databáze hovawartů, která by mohla v úspěšném případě (nebylo jasné, zda je to realizovatelné) sloužit i hovawartí obci. Zárodkem byla naše soukromá databáze hovawartů, která vznikla jako "profesní úchylka" Mirka. Již dříve nás totiž zajímaly různé informace o hovawartech a neustálé listování v různých papírových dokumentech, či opakované přepisování údajů, byť v počítači, bylo pro Mirka z profesního hlediska neomluvitelné. Díky této stavovské zarputilosti, ale hlavně díky tomu, že počasí nesvádělo k jiným aktivitám, se podařilo zprovoznit webovou databázi, která by mohla přinést majitelům hovawartů, či případným zájmcům o hovawarta řadu zajímavých informací. Rádi uvítáme názory (e-maily) návštěvníků našich stránek na tento projekt.  zpět

25.1.2004 - Návštěva štěňátek
    Tento den (neděle) byl dohodnut s majiteli fenky jako první návštěvní den štěňat. Termín jsme domluvili asi s týdenním předstihem a jak se den D blížil, tak jsme čím dál tím více váhali, zda se vydat na cestu, protože vládly silné mrazy a navíc tento den mělo podle předpovědi začít sněžit. Nakonec jsme se rádi nechali zlomit líčením, jak jsou štěňata roztomilá, jak si počínají, jak se před pár dny postavila na nohy, ... - no prostě příští týden už by bylo pozdě. Ještě ráno se nás počasí v Praze snažilo odradit hustým sněžením, ale už jsme byli rozhodnuti a vyrazili jsme do Vranovic na jižní Moravě. Výprava za štěňaty byla tak lákavá, že se jí kromě naší obvyklé trojky zúčastnil i náš starší syn (mladší také chtěl, ale byl na horách). Až k Humpolci vytrvale sněžilo, pak jako když mávne kouzelným proutkem - pohostinná Morava nás přivítala jasným nebem a sluncem.
    Po příjezdu na místo nás vedle štěňat také zajímalo, jak se na sebe budou tvářit Ivy a Bára. Přivítání bylo velmi bouřlivé a přátelské. No a štěňata? Poprvé jsme viděli na vlastní oči takto čerstvá mrňata (18 dní) a kromě jejich neuvěřitelné čilosti a "dálkových pochodů" po velké porodní bedně nás zaujaly jejich zvukové projevy. Regulérní štěkání vysokými hlásky, mručení, funění, mlaskání, kňučení, ... . Jsou fakt krásná - jak jinak. Zaujalo nás, že jsme mezi štěňaty nebyli schopni "odhalit" jednoho či dva jedince, kteří by byli výrazně aktivnější a odvážnější než ostatní - nám se zdála všechna štěňata neuvěřitelně živá.  zpět

14.1.2004 - Život není žádné peříčko
    Vypadá to, že každá velká radost si vybere svou daň, aby člověk zůstal pokorný k tomu, co nemůže ovlivnit. Učí nás to respektovat skutečnosti, kterým nemusíme rozumět.
    Zkrátka a dobře - dnes jsme se dozvěděli, že jeden plavý pejsek neunesl nároky života a odešel do psího nebe. Je nám to líto, ale tak to v přírodě chodí. Příroda ví, možná lépe než my, proč to tak zařídila - mimochodem byl to plavý pejsek s nejnižší porodní vahou. Nezbývá, než to přijmout. O to více přejeme 7 dalším štěňátkům dobrý a zdravý vývoj. zpět

7.1.2004 - Narodila se "nám" první štěňátka
    Po napjatém očekávání, přesně 63 dnů po nakrytí (a přesně podle odborné literatury), se dnes, v brzkých ranních hodinách, narodilo našemu psovi a jeho první nevěstě Barborce Adamův Hrádek 8 štěňátek. Podle prvních informací se "myšičky" na svět dobývaly takto: 1. černoznakatá fenka (570g), 2. plavý pejsek (690g), 3. plavý pejsek (580g), 4. plavý pejsek (560g), 5. černá fenka (460g), 6. plavý pejsek (570g), 7. plavý pejsek (470g),  8. černý pejsek (580g), tj. celkem asi 4,5 kg štěňat - to je víc než u většiny lidských porodů. Pro přehlednost: 6 kluků a 2 holky: tutových 5 plavých (kluků) a 1 černoznakatá (slečna), jeden kluk a jedna slečna vypadají celočerně. Váhově a zdravotně se jeví všichni  zatím dobře.
    Zatímco my jsme cítili povinnost tuto významnou událost oslavit, abychom neurazili psího boha, tak našemu tatíkovi to bylo úplně ukradený. Už spřádáme plány, kdy se na "naše" štěňata pojedeme podívat. zpět

4.1.2004 - Uvolnění našich www-stránek pro veřejnost
    Kdo se podívá do Komentovaných událostí na datum 14.1.2003, zjistí, že jsme tento den nazvali dnem zrození našich webových stránek. Již tehdy jsme tušili, že jejich úplné zprovoznění nebude žádná snadná záležitost. Rok se s rokem téměř sešel a konečně můžeme naše stránky uvolnit pro veřejnost. Velký vliv na tento počin měly vánoční svátky, kdy vždy důležitější věci nejsou najednou zase až tak důležité. Stránky ještě zdaleka nejsou hotovy, ale snad už jsou publikovatelné. zpět

PF 2004   PF 2004   PF 2004   PF 2004   PF 2004
    A už se nám přiblížil konec roku. S ním přišel i sníh, který Ivy miluje a má z něj takovou radost, že běhá jak šílenec, vyskakuje jako kůzle, válí se v něm, noruje, ... - prostě štěně. Člověk může jen závidět tu dychtivost a radost "prožívání života". Jeden z těchto výskoků je zachycen i na vloženém obrázku. Použili jsme ho také jako PF-ko.
    Na Silvestra 2003 jsme si udělali krásnou odpolední procházku a večer naše tříčlenná smečka užívala krbu a pohodičky. To už se začali ve své zálibě vyžívat - čím dál tím víc - příznivci dělbuchů a ohňostrojů. Před půlnocí jsme vyšli ven na zahradu zhlédnout to jiskřivé rámusící divadlo - Ivy to naštěstí snáší velmi dobře, bez známek nervozity a strachu. Párkrát chtěl štěkotem zahnat na útěk vetřelce na obloze - zvláště fialové vodotrysky se zdály dost podezřelé. Po půlnoci a novoročním přípitku na sněhu jsme všichni 3 zalezli do domku a po nějaké době šli spát. Vedle toho, že jsme měli hezký pocit, že Ivy spí s námi v jedné "boudě", to byla také prevence, aby po něm nějaký opilec nehodil nějakou pyrotechniku.

Všem majitelům a příznivcům hovawartů přejeme v roce 2004 hodně spokojenosti a úspěchů se svým hovíkem.
zpět

[Předchozí období 2003/4.Q]